Bemutatkozó Órára, szakkörre
Unity WebGL Player | Nuki 3D

Interaktív energiavölgy

Az energiavölgy végigjárásához a WASD gombokat használhatja.
(W – előre; A – balra; S – hátra; D – jobbra)
A Ctrl gomb megnyomása után az egér mozgatásával nézhetünk körbe a térben. A Ctrl gomb ismételt megnyomása után az egérmutató ismét hagyományosan használható.

 

Információ:

A periódusos rendszer első 94 elemének 1416 izotópjánál ábrázoltuk az egy nukleonra jutó átlagos kötési energiát háromdimenziós oszlopdiagramon a rendszám és a tömegszám függvényében. Így egy folyóvölgyhöz hasonlító formát kaptunk („stabilitási test”). Ennek a képződménynek az alján a \(_{26}^{56}Fe\), a \(_{28}^{62}Fe\) és a \(_{28}^{62}Ni\) izotópok találhatóak (esetükben: \(E_{köt}/A= –1,37 pJ\)). A legmagasabb oszlop az \(_{1}^{1}H\)-hoz tartozik, mely egy szabadnak tekinthető protonból áll (\(E_{köt}/A= 0 pJ\)). Tehát a diagramon minél alacsonyabb oszlop tartozik egy atommaghoz, a nukleonjai annál kötöttebbek. – A kötöttebb, vagyis stabilabb állapot elérése a magátalakulások egyik fő „mozgatórugója”. Az általunk készített 3D-s modell lehetőséget biztosít a magokban végbemenő változások megfigyelésére, ezek okainak tanulmányozására.

Stabilitásitest